Kostnadsjämförelser mellan traditionellt och modernt byggande.

Här kan ni se filmer som visar skillnader i kostnad och tid med att bygga traditionellt eller modernt. Vi bygger med moderna metoder, där man sparar både pengar och tid. Inräknat är materialkostnad samt arbetskostnad. Arbetskostnaden kommer bli högre när man bygger traditionellt eftersom det tar mycket längre tid.

Klicka på filmerna nedan för att se på dem.

Standardvägg

Traditionell (Träreglar) VS Modern (Lättreglar)

Playknapp

Traditionell (Träreglar) VS Modern (Träreglar)

Playknapp

Lågenergivägg

Traditionell (Träreglar) VS Modern (Lättreglar)

Playknapp

Traditionell (Träreglar) VS Modern (Träreglar)

Playknapp

Passivhusvägg

Traditionell (Träreglar) VS Modern (Lättreglar)

Playknapp

Traditionell (Träreglar) VS Modern (Träreglar)

Playknapp

Byggmetod