Byggentreprenad Steg 1 - 4

Beskrivning gällande delad entreprenad alternativt generalentreprenad. Till beskrivningen hör också Administrativa föreskrifter samt gällande leveransomfattning (ORIGINAL eller KOMPLETT).

Klicka på önskat steg för att läsa vad som ingår, eller läs pdf


Steg 1


Byggentreprenad steg 1

Stommontering inkl. tätt underlagstak

Fästmaterial och montering av:

 • Syll med tillhörande sylltätning.
 • Ytterväggsreglar med tillhörande kortbitar.
 • Isolering av utvändiga hörn och utrymmen som ej går att nå från insidan.
 • Vindduk.
 • Utvändiga spikläkt.
 • Montering av fönster och ytterdörrar inkl. cylindrar och handtag.
 • Utvändiga stomkonstruktioner till eventuella farstukvistar, entréverandor, balkonger inkl. underlagstäckning.
 • Montering av bjälklag (hus som har mer än ett våningsplan).
 • Bärande innerväggar inkl. snedsträvor.
 • Bärlinor där dessa är inritade.
 • Hammarband med eventuell förstärkning.
 • Stålbalkar och/eller limträ.
 • Takstolar och/eller takbalkar.
 • Råspontluckor, takduk, fogmassa/tätband, strö- och bärläkt, vindskivor.
 • Reglar i ränndalar, fotbrädor, nockbräda, eventuellt takfönster monteras.

I steget ingår dessutom:

 • Utvändig byggställning.
 • Taket ska vara klart för takpanneläggning.
 • Lossning av material samt lyft av takstolar. Vid lyft av takstolar, lyfts även det material in som ska monteras invändigt i huset.
 • Hantering av byggavfall med skräpcontainer.
 • Kontrollmätning av ytterväggar, mellanbjälkar, fönster, dörrar i plan och att dessa sitter i lod och/eller rät vinkel.

Byggentreprenören ska informera efterföljande entreprenörer om status på utförda steg och uppvisa egenkontroll för de utförda stegen.


Steg 2


Byggentreprenad steg 2

Utvändig färdigställning

- Kan endast beställas tillsammans med Steg 1.

Fästmaterial och montering av:

 • Fasadpanel.
 • Fönsterbleck.
 • Utvändiga salningar och foder.
 • Överbleck och midjeplåtar där detta krävs eller är inritat.
 • Komplettering av farstukvist, entréveranda och balkong.
 • Knutbrädor och takfotsinklädnader.
 • Takpannor inkl. nockpannor och nocktätning.
 • Lyft av takpannor alternativt plåt upp på taket.
 • Komplettering av skärmtak.
 • Ventilationshuvar och avloppsluftningspanna monteras.
 • Taksteg, eventuella takfönster färdigställs utvändigt.
 • Ränndalsplåtar, vindskiveplåt och fotplåt.
 • Takavvattning (hängrännor, stuprör)

Byggentreprenören ska informera efterföljande entreprenörer om status på utförda steg och uppvisa egenkontroll för de utförda stegen.


Steg 3


Byggentreprenad steg 3

Invändig komplettering

- Kan endast beställas tillsammans med Steg 1 och 2.

Fästmaterial och montering av:

 • Isolering av yttervägg.
 • Tätning av fönster och ytterdörrar.
 • Montering av diffusionsspärr och skarvtejpning där det behövs.
 • Glespanel i tak.
 • Innerväggsregling samt skivmontering på ena sidan regelväggen.
 • Kortlingar för uppfästning av t.ex. skåpinredning och sanitetsporslin.
 • Stegljudsisolering i bjälklag.
 • Golvspånskivor på bjälklag.
 • Vindslucka inkl. uppregling.
 • Dragning av rör till centraldammsugare (om detta är tillvalt).
 • Dragning av ventilationskanaler.
 • Anslutning av takgenomföringar typ avloppsluftning och ventilationshuvar.

I steget ingår dessutom:

 • Invändig ställning, om så krävs.
 • Lösullsisolering beställs av byggentreprenören efter att all installation som berörs är klart.
 • Huset ska vara färdigt för rördragning av VS och el.
 • Invändig byggstädning.

Steg 4


Byggentreprenad steg 4

Färdigställd byggentreprenad

- Kan endast beställas tillsammans med Steg 1-3.

Fästmaterial och montering av:

 • Isolering av innerväggar.
 • Skivor på yttervägg samt skiva på andra sidan innerväggsregeln.
 • Innertak.
 • Eventuella inbyggnader för avloppsrör och ventilationskanaler.
 • Fönstersmygar och fönsterbänkar.
 • Kök- och garderobsinredningar.
 • Innerdörrar samt eventuella invändiga skjutdörrar och infattningar.
 • Eventuella inspektionsluckor och luckor för golvvärmefördelare.
 • Badrumsinredning.
 • Våningstrapp.
 • Läggning av parkettgolv (ska täckas).
 • Centraldammsugare (om detta är tillvalt).
 • Braskamin (om detta är tillvalt).
 • Injustering av dörrar och fönster.
 • Efterbeslagning, listning, montering av övergångslister, trycken och handtag.
 • Installation av kapitalvaror (i samråd med VS- och elentreprenör).
 • En brandvarnare per våning.

I steget ingår dessutom:

 • Invändig ställning, om så krävs.
 • Invändig byggstädning.

Efter Steg 4 ska entreprenaden vara klar för besiktning.
Entreprenören ska medverka vid slutbesiktning. Byggentreprenören ska informera efterföljande entreprenörer om status på utförda steg och uppvisa egenkontroll för de utförda stegen.