Flexhus olika byggmetoder.

Lättregelskonstruktion

Lättreglar bryter köldbryggan i ytterväggen, vilket innebär att man inte behöver korslägga en extra regel för att bryta köldbryggan. Man spar alltså tid på att endast behöva montera ett skikt. Lättreglar är ett lättare byggsystem med en vikt på ungefär hälften av en massiv regel och är därför enkla att hantera. Om låg vikt är en prioritet så är lättreglar att föredra.

Lättreglar finns i längder upp till 12 meter som standard och med möjlighet att få upp till 18 meter. De finns i djupa dimensioner (upp till 500 mm), vilket möjliggör att det räcker med ett enda skikt i ytterväggen även om man vill ha en extremt välisolerad vägg. Med de längre reglarna kan man göra husmodeller som är betydligt bredare än 9 meter, man kan också utelämna bärande hjärtvägg till långa mellanbjälklag och man kan bygga ytterväggarna till ett 2-planshus med reglar som täcker båda våningarna i höjd.

Reglarna är alltid raka och har minimal krympning. De är även formstabila under lång tid framåt, vilket minimerar risken med att få glipor längs golv, vägg eller tak. Detta är en av de stora fördelarna med lättreglar. De kan även levereras i exakta längder, både rakkapade och snedkapade i önskad vinkel, uppmärkta med längd och objektnr, vilket förenklar arbetet på byggplatsen. Reglarna kan dessutom ha färdigborrade håltagningar för dragning av ventilationsrör, vattenledningar etc.


Fördelar för byggaren

 • Tack vare större tjocklek, behövs inte flera regelskikt
 • Lättare i vikt och rakare än massiva träreglar
 • Kan levereras färdigborrade för ventilations- och avloppskanaler
 • Kan levereras i färdiga längder, vinklar och förstärkningar
 • Kommer märkta med längd och unika regelnr

Fördelar för konsument

 • Minimal skevhet och krympning
 • Bryter köldbryggan i ytterväggen – sparar energi
 • Finns i tjocklekar upp till 500 mm

Fördelar för miljön

 • Låg miljöpåverkan
 • Mindre råvara används än vid träregelskonstruktion

Träregelskonstruktion

Massiva träreglar är likt lättreglar som byggsystem, men ses som det mest traditionella byggsystemet. Det är beprövat och välkänt hos de flesta då det använts i flera hundra år. Träreglarna är därför ett säkert val om man inte har några andra krav på byggsystemet. En stor fördel med träreglar är priset. Det är ett mycket billigare byggsystem än lättreglar, där lättreglar har andra fördelar. Träreglar säljs dessutom i större delar av Sverige, på alla bygghandlar och större varuhus.

Träreglar

SIP-konstruktion

Detta resulterar i att vi minimerar antal arbetsmoment på bygget. Vi får genom detta en betydlig lägre monteringskostnad. Snabbare montering minskar också risken för skador på byggmaterial och att fukt byggs in.

SIP-systemet ger tunna ytterväggar genom högisolerande material och minimalt med köldbryggor i en lufttät och fuktsäker konstruktion utan vindduk och ångspärr. De tunnare väggarna ger också uppåt 10% större boyta, vid samma byggyta, än med traditionella ytterväggskonstruktioner.

Vi minskar antalet transporter och förvaring av byggmaterial till och på byggplatsen, vilket innebär mindre byggskräp, skräpsortering och borttransport. Konstruktionen är stabilare än för en träregelvägg och med isolering som inte krymper eller sjunker ihop med tiden. Vår byggmetod minimerar framtida skador och problem, tack vare tåliga material med lång livslängd.

Ett hus byggt med SIP-system väger mindre och passar därmed utmärkt vid projekt där låg vikt är viktigt. Vi undviker också logistikproblem mellan olika entreprenörer, eftersom väggen byggs klar innan elentreprenörens arbete påbörjas. Väggen och dess isolering kan inte monteras fel och har betydligt färre köldbryggor än med traditionella byggmetoder.


Fördelar för byggaren

 • Färre arbetsmoment/materialdelar att hantera
 • Kortare byggtid
 • Minskad risk för framtida problem/reklamationer
 • Framtidssäkrad byggmetod med energieffektiv konstruktion

Fördelar för konsument

 • Låga uppvärmningskostnader
 • Tunnare ytterväggar = Större boyta
 • Friskt hus med minskad risk för mögel och fuktskador
 • Kort byggtid, lång livstid på huset
 • Minimal miljöpåverkan
 • Hög ljuddämpningsförmåga

Fördelar för miljön

 • Minskat energibehov
 • Minskad miljöpåverkan
 • Helt återvinningsbar
 • Minskad risk för astma och andra luftvägsproblem